ជិះ​សុទ្ធតែ​ឡាន តែ​មក​លួច​គោ រុញ​ដាក់ចូល​ឡាន​ធ្វើ​មិនដឹង​ (មានវីដេអូ) – CEN