សម្រេច​ផ្អាក​ការងារ មន្ត្រី​ប៉ូលីស​ម្នាក់​ដែល​ទះកំផ្លៀង​ស្ត្រី​ជិះ​ម៉ូតូ មិន​ពាក់​មួកសុវត្ថិភាព ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN