កាំកុងត្រូល​ខេត្តតាកែវ​រកឃើញ​មុខម្ហូប​៤​មុខ​ទៀត​ដែល​មាន​ផ្ទុក​នៅ​សារធាតុ​គីមី​និង​ហាមឃាត់​មិនអោយ​មាន​ការលក់​នៅលើ​ទីផ្សារ​ – CEN