សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នៅតែ​ចាត់ទុក​វិស័យ​អប់រំ ជា​វិស័យ​អាទិភាព​មុខ​គេ ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេសជាតិ ឲ្យ​រីកចម្រើន​ – CEN