សម្តេច​តេជោ ៖ ប្រទេស​កម្ពុជា មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុម​ណា ឬ​បក្សនយោបាយ​ណាមួយ យក​ទៅ​ធ្វើជា​ចំណាប់ខ្មាំង​ – CEN