ដល់ក​! នាំគ្នា​អបអរ​ថ្ងៃ «I Love You» មានអី ខាងស្រី​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាងប្រុស​ស្ទើរ​ដាច់​អណ្តាត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN