ព្រះ​អើយ​! ធ្លាប់តែ​ឃើញ​ភរិយា កែវ វាសនា ស្អាត ពេលនេះ​ឃើញ​ម្ដាយ​វិញ ស្អាត​មិន​ចាញ់កូន​ឡើយ​ – CEN