ប្រធានាធិបតី​ត្រាំ​និយាយថា សន្និសីទ​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា អាច​នឹង​មិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ – CEN