អ្នកនឹង​ជឿថា ពិតជា​មាន​ខ្មោច ក្រោយ​ពី​ទស្សនា​ឃ្លីប​ខាងក្រោម​នេះ ? (មានវីដេអូ) – CEN