ពលករ​ខ្មែរ​២​នាក់ ស្លាប់​នៅ​ស្រុកថៃ ស្ថាន​កុងស៊ុល​កម្ពុជា​សហការ​បញ្ជូន​ត្រឡប់មកវិញ​ – CEN