ជីវិត​ពិត​ជា​ថ្លៃ​មែន​! ត្រូវ​អ​គ្គិសនីឆក់ និង​ធ្លាក់​យ៉ាងខ្ពស់​អីចឹងហើយ នៅ​មិន​ស្លាប់​ទៀត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN