ប្តី​កាប់​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ជា​ច្រើន​កាំបិត រឿង​ដណ្តើម​ម៉ូតូ​គ្នា​ក្រោយពេល​កើត​ជម្លោះ​ហើយ​ព្រមព្រៀង​លែងលះ​ – CEN