ក្មេង​ម្នាក់​ស្លាប់​ម្នាក់​ជួយសង្គ្រោះ​ទាន់​ពេល​ដោយ​លង់់ទឹក​ស្រះ​នៅ​ស្រុក​រមាស​ហែក​ – CEN