ធ្លាយ​ពាក្យ​ចរចា​ម​អារាម​ថា មេដឹកនាំ​គីម ខ្វាយខ្វល់​នឹង​រឿង​រដ្ឋប្រហារ​ពេល​ចាកចេញ​ទៅ​សិង្ហ​បុរី – CEN