ស្វែងយល់​ពី​ការដាំដុះ និង​ថែរក្សា​អ័រគី​ដេ​ព្រៃ​របស់​លោក សុខ វិជ្ជា នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ – CEN