បាញ់ប្រហារ​នៅ​ព្រះវិហារ​រដ្ឋ​តិច​សាស ស្លាប់​ជិត ៣០​នាក់​ – CEN