សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ មាន​សុខសន្តិភាព ទើប​យើង​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន ពិសេស​ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង​ការកសាង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកា​ន់តែ​រឹងមាំ​ – CEN