ព្រះអង្គម្ចាស់ អារ៉ាប់​ម្នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ – CEN