​ស្រឡាញ់​កាបូប​ប្រេន​ខ្លាំងពេក ចោរ​មក​ប្លន់ និង​បាញ់ ៣​គ្រាប់ នៅតែ​សុខចិត្ត​ការពារ​កាបូប​ – CEN