គ្រាន់តែ​ស្រី​ស្នេហ៍​បង្អាប់​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ ផ្ទុះ​កំហឹង​សម្លាប់ចោល រួច​យក​សព​ទៅ​កប់​ទាំងយប់ តែ​កប់​មិន​ផុត​ជើង មានអី​ឈាម​ស្រែក​ស្បែក​ហៅ​ – CEN