​ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​! ជំងឺ​ម្ដាយ​របស់​កញ្ញា ស៊ឹម ថៃ​ណា ដល់​ដំណាក់កាល​ចុងក្រោយ ត្រៀម​បញ្ជូន​ទៅផ្ទះ​វិញ​ហើយ – CEN