ចប់​ហើយ​! ពលករ​ខ្មែរ​ប្រកប​របរ​លក់ដូរ​បន្តិច​បន្តួច​តាមរ​ទះ ត្រូវ​ថៃ​ហាមឃាត់ ដោយ​ចោទថា​ខុសច្បាប់ និង​ដណ្តើម​… ចុះ​ខ្មែរ​វិញ​? – CEN