សំរាម​នៅ​ផ្សារ​វាល​យន្ត ក្នុង​ក្រុង​ស្វាយរៀង ត្រូវបាន​លោក​អភិបាលខេត្ត ជំរុញ​ឲ្យមាន​ការដោះស្រា​យ​នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំខែ​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត – CEN