អាណិត​លោក ករុណា ពេជ្រ ណាស់ ដើម្បី​តែ​ឪពុក ពេលនេះ​ប្រកា​សលក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អស់ពី​ខ្លួន​ហើយ – CEN