​ប្រមុខ​ការទូត​អាមេរិក បកស្រាយ​មូលហេតុ​ដែល​ជំនួប ត្រាំ​-​គីម ត្រូវ​បាន​លុបចោល​ – CEN