ទៅ​ឆក់​កណ្តុរ បែរ​ជា​ឆក់​ខ្លួនឯង​ស្លាប់​វិញ​ – CEN