គ​.​ជ​.​ប ហាម​អ្នកសារព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ដែល​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការភ័ន្តច្រឡំ និង​សំអាង​លើ​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម លើ​ការបោះឆ្នោត​ – CEN