ទង្វើ​ម្តាយ​ម្នាក់​ដេញ​កូនប្រុស​តូច​របស់ខ្លួន មិន​ឲ្យ​ជិះ​រថយន្ត​ជាមួយ កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ផ្ទុះ​កំហឹង ខណៈ​អ្នកខ្លះ​យល់ឃើញ​ផ្សេង​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN