សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ នៅ​កម្ពុជា ប្រើប្រាស់​ថាមពលព្រះអាទិត្យ សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ – CEN