ជិះ​ម៉ូតូ ហើយ​រវល់​តែ​មើល​ស្រី​ស្អាត នៅមុខ​ហាង មិន​បាន​មើលផ្លូវ ជ្រុល​ចង្កូត​បុក​ទ្រូងផ្លូវ ដួល​បាក់ក​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN