មន្ត្រី​ជំនាញ​រក​ឃើញ​សារធាតុ​​ផ្សំ​ជា​មួយ​ស្យា​នីត ​និង​​ការ​បង្ហូរ​ជាតិ​ពុល​ចូល​អូរ​ធម្ម​ជាតិ ​លើ​ទី​តាំង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ុង​ឆេង​​(មានវីដេអូ) – CEN