​ឃាតកម្ម​វាយ​បុរស​ចំណាស់​ទម្លាក់​ទឹកស្រះ​កណ្តាល​ទីរួមស្រុក​មង្គល​បូរី​ – CEN