ត្រី​នេះ​ស្អី​ក៏​វា​ស៊ី​ដែរ ហើយ​ធ្មេញ​វិញ​មុត​ដូច​កាំបិត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN