មិន​ឃុំខ្លួន​លោក មឿន តុលា ករណី​កិបកេង​ប្រាក់​បុណ្យសព​បណ្ឌិត កែម ឡី​ – CEN