កូរ៉េខាងត្បូង​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​បន្ថែម​លើ បុគ្គលិក​ជាន់ខ្ពស់ ១៨​នាក់ របស់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN