រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស ផ្លាស់ប្តូរ និង​តែងតាំង​ឯកអគ្គរាជទូត និង​មន្ត្រី​ការទូត​ជាន់ខ្ពស់​ចំនួន​២២​រូប​ – CEN