ស្រៀវសាច់ជំនួស! យុវជន​ទាំង​នេះ​​​ប្រលែង​​ជា​​មួយ​ខ្លា ប្រៀប​ដូច​លេង​ជា​មួយ​កូន​ឆ្កែ​អី​ចឹង តិច​ថា​​នៅ​ស្រុក​គេ​ចុះ តាម​ពិត… (មានវីដេអូ) – CEN