កំពូល​កីឡាបាល់ទាត់​ជំនាន់​មុន Ronaldinho បានគេច​ច្បាប់​ឯក​ព័ន្ធ​ភាព បែបណា ដើម្បី​ការ​បាន​ប្រពន្ធ ២ ក្នុងពេល​តែមួយ​ – CEN