ព្រោះតែ​អំនួត ភ្លេចខ្លួន​ថា ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម​អ្នក​ពូកែ​ញ៉ែ​ស្រី​មិនសូវ​ជា​មាន​ច្រើន ទើប​ចុងក្រោយ យុវជន​នេះ​មិន​ត្រឹម​បាក់អំនួត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ សូម្បី​គ្រួសារ​ក៏​ត្រូវ​បែក​ខ្ចាត់ខ្ចាយ​ដែរ​ – CEN