ត្រាំ​និយាយថា ជំនួប​ជាមួយ​គីម ជុង​អ៊ុន នៅតែ​អាច​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា​ – CEN