ឥណ្ឌូណេស៊ី​អនុម័ត​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ថ្មី ថើ​ម្បី​បង្កើន​អំណាច​ឲ្យ​ប៉ូលិស – CEN