ចាប់​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​នាយរ​ង​ផ្នែក​បន្ទប់ពិសោធន៍ វាយ​យុវជន​ម្នាក់ ដោយ​គ្មាន​មូលហេតុ ហើយ​ទម្លាក់​ចោល​នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ – CEN