ត្រី​ឆ្លាម​បុក​បែក​កញ្ចក់​នាវាមុជទឹក ព្រោះតែ​នឹកស្មានថា ប៉ុនប៉ង​ដណ្តើម​…​ចំណី​របស់​វា​ – CEN