ពេល​ដឹង​មូលហេតុ ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ហួសចិត្ត​ណាស់​! ក្នុងករណី​ស្ត្រី​ម្នាក់​បន្ទោ​របង់ រួច​គប់​លាមក​ខ្លួន​ទៅលើ​បុគ្គលិក​ហាង​យ៉ាង​សាហាវ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN