លោក​បណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ សុខ ទូច ៖ អាមេរិក មិន​អាច​ឱ្យ​កម្ពុជា អនុវត្ត​ដូច​អាមេរិក បាន​នោះ​ទេ​ – CEN