អម្បូរ​បក្សី​តែ​១​គត់​លើ​លោក ដែលមាន​ពិស​គ្រាន់តែ​ប៉ះ​រោម​វា​ក៏​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ដែរ​ – CEN