ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​អ្នកលក់​ទូរស័ព្ទ​បាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ផង​! ជាមួយ​ល្បិច​ចោរ​ថ្មី សាក selfie គុណភាព​ទូរស័ព្ទ​ចុះឡើងៗ ឃើញ​ឱកាសល្អ​ចាំ​អ​ង្អា​ល់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN