បុរស​ម្នាក់ អា​រក​សម្លាប់​ប្រពន្ធ រួច​អា​រក​ខ្លួនឯង​តាម​ក្រោយ តែ​មិន​ស្លាប់​ – CEN