ពលរដ្ឋ​ថៃ ពិតជា​មាន​ជំនឿ​អ​រូបិយ​ខ្លាំង ហើយ​លេង​កន្ទុយលេខ​ក៏​សាហាវ​ដែរ​ – CEN