រថយន្ត​ប៉ះទង្គិច បែរ​ជា​លេច​រឿង​មួយ​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​… .. – CEN